Celý název kurzu

Celý název kurzu je zobrazován nahoře na stránce kurzu a v seznamech kurzů.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English