Známky

Většinu činností v kurzu lze známkovat.

Ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce "Známky", dostupné z hlavní stránky kurzu.

Jestliže učitel nehodlá studenty v daném kurzu známkovat, nebo nechce, aby studenti známky viděli, může volbu "Ukázat známky" v nastavení kurzu vypnout. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činnosti známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English