Skryté sekce

Tato volba umožňuje nastavit, jak se budou studentům zobrazovat skryté sekce kurzu.

Ve výchozím nastavení se studentům zobrazí malá (obvykle šedá) plocha, která označuje umístění skryté sekce, neobsahuje však ani odkazy na činnosti, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně označit týdny, v nichž se nekoná výuka.

Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich umístění v kurzu vůbec vědět.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English