Cesty k adresářům

Celá syntaxe cesty k adresáři závisí na operačním systému:

Systémy Windows používají tyto nebo podobné cesty:

  • c:\program files\data\moodle
  • c:\documents and settings\moodle\temp\saved

Systémy Unix používají tyto nebo podobné cesty:

  • /usr/data/moodle
  • /home/moodle/tmp/saved

Nezapomeňte se vždy ujistit, zda požadovaný adresář již existuje. V některých případech může systém Moodle adresář vytvořit, ale není to vždy možné.

Nezapomeňte se také ujistit, že jste správně zadali malá a velká písmena, a nikdy na konec cesty neumísťujte lomítko.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English