Platnost zápisu

Nastavená hodnota udává počet dnů, po které bude student zapsán v kurzu (od okamžiku, kdy se do kurzu zapíše).

Jestliže je nastavena jiná hodnota než „Neomezeno“, budou studenti po uplynutí zadaného období z kurzu automaticky vyškrtnuti. To je zvlášť výhodné především u kurzů bez pevného data zahájení nebo ukončení.

Jestliže nenastavíte žádné konkrétní číslo, zůstanou studenti v kurzu zapsáni do té doby, než budou vyškrtnuti ručně, nebo než vyškrtnutí provede systémová funkce pro odstraňování nefunkčních uživatelských účtů.

Pokud jste určili, že budete tento kurz spravovat jako metakurz, nebude na dobu platnosti zápisu brán zřetel.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English