Úprava jazyka

Chcete-li upravovat překlad přímo z této stránky, musíte u příslušných souborů nastavit právo zápisu pro proces webového serveru.

V některých řetězcích se objevují znaky $a a $a->něco.

Tyto znaky zastupují proměnné, které budou nahrazeny jmény či jinými slovy v průběhu zpracování stránky.

Je-li v textu pouze jedna proměnná, používá se zápisu $a. V případě dvou a více proměnných má každá své jméno.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English