Metakurz

Aktivace této volby znamená, že tento kurz mohou společně používat účastníci několika kurzů (a vzájemně tak spolupracovat).

Metakurz je možné použít k seskupení souvisejících kurzů – například souvisejících předmětových oblastí nebo kurzů, jejichž ukončení je podmínkou dosažení určitého stupně kvalifikace.

Účastníky metakurzu je možné přidávat prostřednictvím odkazu "Studenti" v panelu "Správa" na stránce kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English