Nahrávání skupin

Tato funkce umožňuje dávkové nahrávání skupin do Moodlu.

 • Každý řádek souboru obsahuje právě jeden záznam.
 • Každý záznam je tvořen řadou údajů oddělených čárkami.
 • První záznam souboru má zvláštní funkci – obsahuje seznam názvů polí. Tento seznam definuje formát zbytku souboru.

  Povinná pole: Tyto položky nesmí v prvním záznamu chybět a musí být vyplněny u všech uživatelů.

  groupname

  Standardně vyžadovaná pole: Tato pole jsou volitelná. Pokud nejsou zahrnuta, jsou hodnoty převzaty z aktuálního jazyka a kurzu:

  idnumber, coursename, lang

  Volitelná pole: Všechna tato pole jsou zcela volitelná.

  description, enrolmentkey, picture, hidepicture

 • Čárky obsažené uvnitř údajů je nutné zapsat kódem , – skript jej automaticky převede zpět na čárky.
 • Pro booleovská pole použijte 0 pro False (nepravda) a 1 pro True (pravda).
 • K identifikaci kurzu lze použít identifikační číslo (idnumber) nebo název kurzu (coursename). Identifikační číslo má přednost před názvem kurzu. Pokud není ani jedno z těchto polí zadáno, jsou skupiny přidány do aktuálního kurzu.
 • Název kurzu zde odpovídá krátkému názvu kurzu.
 • Poznámka: Jestliže je skupina již registrována v databázi Moodlu u konkrétního kurzu, vrátí skript název dané skupiny. Učitelé mohou nahrávat skupiny pouze do kurzů, v nichž mají oprávnění k úpravám.

Zde je příklad platného souboru pro import:

groupname,idnumber,lang,description,picture
group1, Phil101, cs, tato skupina vyzaduje specialni pozornost!, 0
group2, Mat243, , ,

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English