Psaní

Při psaní textu se snažte brát v úvahu, komu je určen.

Vyjadřujte své myšlenky co nejjasněji a nejjednodušeji, abyste se vyhnuli nedorozuměním. Jednou z možností je vyhnout se cizím slovům tam, kde postačí slova domácí.

Diskusní příspěvky ve fórech by měly být krátké a k věci. Místo rozvleklých příspěvků, které se zabývají několika různými tématy, je lépe napsat několik krátkých příspěvků (v případě potřeby i do různých fór).

Svůj text upravujte tak dlouho, dokud s ním nejste zcela spokojeni. Dokonce i u příspěvků ve fóru máte po vložení 30minut na to, abyste se k příspěvku vrátili a provedli změny.

Když reagujete na texty ostatních, snažte se přicházet se zajímavými otázkami. Oběma stranám to může pomoci při přemýšlení (a učení!) o předmětu diskuse.

Další informace o kladení otázek

Další informace o čtení

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English