Upozorňovat učitele e-mailem

Zaškrtnete-li toto políčko, budou se učitelům odesílat krátká e-mailová upozornění vždy, když studenti odevzdají nový úkol nebo když již odevzdaný úkol aktualizují.

Upozornění se budou odesílat pouze těm učitelům, kteří mohou daný úkol hodnotit. Jestliže jsou například v kurzu vytvořeny oddělené skupiny, nebudou se učitelům, kteří mají přidělenu jednu konkrétní skupinu, odesílat upozornění o studentech z jiných skupin.

U offline činností nejsou e-maily odesílány, protože studenti žádné úkoly neodevzdávají.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English