Počet úkolů na stránku

Zadejte číslo, které bude určovat, kolik odevzdaných úkolů chcete zobrazit na jedné stránce.

Nastavená hodnota se uloží a použije se u všech úkolů ve všech kurzech.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English