Opakované odevzdávání úkolů

Ve výchozím nastavení není studentům umožněno znovu odevzdat vypracování úkolu, jestliže je učitel již ohodnotil.

Pokud opakované odevzdání povolíte, studenti budou moci odevzdat nové vypracování úkolu i po provedeném hodnocení, a vy je budete moci ohodnotit znovu. Tímto způsobem můžete studenty postupně přivést ke zdokonalení jejich práce.

Tato možnost se pochopitelně netýká úkolů typu offline činnost.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English