Limit počtu výběrů

Toto nastavení vám umožní stanovit, kolikrát budou moci účastníci kurzu vybrat jednotlivé volby.

Jakmile je funkce nastavení limitu povolena, lze u každé volby stanovit limit. Když je při odpovídání stanoveného limitu dosaženo, nikdo jiný už danou volbu nemůže vybrat. Je-li limit nastaven na nulu (0), znamená to, že danou volbu nebude možné vůbec vybrat.

Pokud jsou limity zakázány, mohou všichni účastníci kurzu libovolně vybírat ze všech voleb.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English