Omezit dobu odpovídání

Toto nastavení vám umožní určit dobu, během které mohou účastníci kurzu provést svoji volbu.

Chcete-li nechat dobu odpovídání otevřenou, zadejte datum, které sahá daleko do budoucnosti.

Pokud toto nastavení vůbec nepotřebujete, ponechte políčko prázdné (nezatrhávejte je).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English