Mapování polí

Zde můžete upravit nastavení pro přenos dat z aktuální databáze. Pro uchování dat v poli stávající databáze je nutné propojit je (tzv. mapovat) s novým polem. Údaj o novém poli můžete ponechat také nevyplněný, v tom případě bude toto pole odstraněno spolu se všemi záznamy, které v něm byly uloženy.

Mapovat lze pouze pole stejného typu, každé rozbalovací menu bude proto obsahovat různá pole. Je také třeba vyvarovat se pokusu mapovat jedno pole s více než jedním novým polem.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English