Přispěvatelé

Toto nastavení umožňuje určit, kdo může do databáze přidávat záznamy. Nastavení nemá vliv na to, kdo záznamy může číst.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English