Dostupné značky

Značky jsou zástupné symboly umístěné v šabloně; při zobrazení nebo úpravě záznamu jsou značky nahrazeny obsahem polí nebo tlačítky.

Značky pro pole mají tento formát: [[názevpole]]

Značky pro tlačítka mají tento formát: ##popistlačítka##

V aktuální šabloně lze použít pouze značky uvedené v seznamu "Dostupné značky".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English