Řízené přispívání do fóra

Myšlenka řízeného příspívání do fóra je velmi jednoduchá. Uživatelům je zablokována možnost přispívat, vloží-li do fóra během určitého období určitý počet příspěvků. Jakmile se stanovenému limitu přiblíží, jsou na tuto skutečnost upozorněni.

Jestliže nastavíte prahovou hodnotu pro upozornění na 0, upozorňování se vypne. Pokud nastavíte na 0 prahovou hodnotu pro blokování, vypne se blokování. Je-li vypnuto blokování, vypne se automaticky i upozorňování.

Žádné z těchto nastavení neovlivní příspěvky, které vkládá učitel.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English