Hodnocení

Jednotlivé příspěvky ve fóru lze hodnotit s použitím škály založené na teorii individuálního a vztahového poznávání. Tato teorie vám může pomoci nahlédnout mezilidské jednání a komunikaci z nové perspektivy. Popisuje dva rozdílné způsoby, jak hodnotit a poznávat vše, co vidíme a slyšíme. Každý z nás sice v různých obdobích používá v různé míře obě tyto metody, zkusme si však pro názornost představit dvě osoby, z nichž jedna je představitelem individuálního poznávání (Jim) a druhá představitelem vztahového poznávání (Mary).

 • Jim většinou zůstává tak objektivní, jak je to jen možné, a do poznávání nezapojuje city a pocity. Když diskutuje s lidmi odlišných názorů, rád obhajuje svůj vlastní pohled na věc a snaží se v názorech svých oponentů najít logické mezery. Je kritický k novým myšlenkám, pokud to nejsou ověřená fakta z uznávaných zdrojů, jako jsou učebnice, respektovaní učitelé nebo jeho vlastní přímá zkušenost. Jim je typickým představitelem individuálního poznávání.
 • Mary je citlivější k ostatním. Je nadána empatií a obvykle naslouchá a klade otázky, dokud necítí, že je schopna se "napojit na myšlení druhých" a rozumět věcem z jejich pohledu. Učí se tak, že se snaží sdílet zkušenosti, které vedly k získání určité znalosti u ostatních lidí. V diskusi se vyhýbá střetům a je připravena logickými argumenty podpořit návrhy ostatních. Mary je typickou představitelkou vztahového poznávání.

Všimli jste si u tohoto příkladu, že představitelem individuálního poznávání je muž a představitelkou vztahového poznávání žena? Některé studie ukázaly, že statisticky tomu tak většinou je, konkrétní lidé se však mohou nacházet kdekoliv ve spektru vymezeném těmito dvěma extrémy. Pro vzájemnou efektivní spolupráci skupiny studentů by bylo nejlepší, kdyby byl každý z nich schopen používat OBA způsoby poznávání. V konkrétní situaci, jakou je on-line fórum, může být jediný příspěvek příslušné osoby jasným projevem jedné či druhé charakteristiky, případně obou současně. Osoba, která se obecně projevuje výrazně vztahově, může do fóra vložit velmi individualisticky znějící příspěvek a naopak. Cílem hodnocení každého příspěvku pomocí této škály je:

 1. pomoci vám při čtení příspěvků přemýšlet o vztahovosti a individuálnosti poznávání
 2. poskytnout autorovi příspěvku zpětnou vazbu s informací o tom, jak jej vidí ostatní

Výsledky nejsou žádným způsobem užívány při hodnocení studentů, pomáhají pouze zlepšit komunikaci a proces učení.

 • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.
 • Clinchy, B. M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.
 • Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking & connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.
 • Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &
 • Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by "Women's Ways of Knowing" (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.
 • Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.
 • Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English