Klíčová slova

Ke každému heslu ve slovníku lze připojit seznam klíčových slov (aliasů).

Každé klíčové slovo napište na nový řádek (neoddělujte je čárkou).

Slova a fráze nastavené jako klíčová slova lze použít jako alternativní způsob odkazování na heslo. Pokud například používáte filtr pro automatické propojování, bude při určování slov, která mají být propojena s tímto heslem, použito nejen hlavní heslové slovo (pojem), ale také všecha klíčová slova.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English