Automaticky schvalovat položky

Toto nastavení umožňuje učiteli určit, co se stane s novými hesly, která do slovníku přidají studenti. Hesla mohou být buď automaticky zpřístupněna všem účastníkům kurzu, nebo musí učitel každé z nich nejprve schválit.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English