Určení cíle pro import hesel

Můžete upřesnit, kam chcete hesla importovat:

  • Stávající slovník: importovaná hesla se doplní do aktuálního slovníku.
  • Nový slovník: na základě informací z vybraného importovaného souboru se vytvoří nový slovník a nová hesla se vloží do něj.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English