RSS kanál pro slovník

Tato volba umožňuje aktivovat RSS kanál pro aktuální slovník.

Můžete zvolit jeden ze dvou typů RSS kanálu:

  • Včetně autora: všechny články vytvářené pro tento kanál budou obsahovat jméno autora.
  • Bez autora: články vytvářené pro tento kanál nebudou obsahovat jméno autora.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English