Zpracování opakovaného průchodu

Jestliže je studentům povoleno procházet přednášku opakovaně, umožňuje tato volba určit, zda bude výslednou známkou za přednášku průměr získaných známek, nebo nejlepší získaná známka.

Tuto volbu lze kdykoliv změnit.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English