Největší možný počet pokusů

Tato hodnota určuje nejvyšší možný počet pokusů, které má každý student k dispozici pro zodpovězení každé otázky v přednášce. V případě otázek, u nichž se studentovi nenabízejí varianty odpovědi (otázky s krátkou odpovědí, numerické otázky apod.), představuje tato hodnota nezbytný "záchranný prostředek" zajišťující přechod na další stránku přednášky.

Výchozí hodnota je 5. Nižší hodnota by mohla studenty odradit od dalšího promýšlení otázek. Vyšší by mohla vést k přílišné frustraci.

Nastavíte-li největší možný počet pokusů na 1, bude student na každou otázku odpovídat pouze jednou. Vzniká tak podobný režim jako u modulu Test, s tím rozdílem, že každá otázka je studentům nabízena na zvláštní stránce.

Upozornění: Jedná se o globální parametr, takže se nastavená hodnota uplatní u všech otázek přednášky bez ohledu na jejich typ.

Tato hodnota se nevztahuje na učitele, který provádí kontrolu otázek nebo navigace v přednášce: ověřování počtu absolvovaných pokusů je založeno na údajích uložených v databázi, v ní se však pokusy učitelů nezaznamenávají. Učitel by měl přece odpovědi znát!

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English