Minimální počet otázek

Tento parametr by měl učitel nastavit, jestliže přednáška obsahuje jeden nebo více bodů větvení (rozcestníků). Jeho hodnota udává minimální počet otázek pro výpočet hodnocení. Přitom však studenty nenutí takový počet otázek skutečně zodpovědět.

Například: Jestliže tento parametr nastavíte na hodnotu 20, bude se při výpočtu hodnocení předpokládat, že student prošel nejméně dvacet stránek přednášky. Uvažujme případ studenta, který absolvuje pouze jednu pětistránkovou větev přednášky a všechny otázky zodpoví správně. Poté se rozhodne přednášku opustit (za předpokladu, že to nastavení přednášky umožňuje, tedy některý z větvících bodů, kterými student prochází, nabízí možnost "Skočit na konec přednášky"). Pokud by parametr Minimální počet otázek nebyl nastaven, hodnocení by bylo "pět správných odpovědí z pěti", tedy 100 %. Je-li však parametr nastaven na hodnotu 20, celkové hodnocení bude sníženo na "pět správných odpovědí z dvaceti", tedy 25 %. Jiný student, který prošel všechny větve přednášky, zhlédl řekněme 25 stránek a zodpověděl správně všechny otázky až na dvě, získá hodnocení "23 z 25" , tedy 92 %.

V případě, že parametr Minimální počet otázek použijete, měla by úvodní stránka přednášky obsahovat zhruba takovouto informaci:

 

V této přednášce byste se měli pokusit zodpovědět alespoň n otázek. Chcete-li, můžete jich zodpovědět více. Pokud jich však zodpovíte méně, bude se při výpočtu hodnocení přesto předpokládat, že jste jich zodpověděli n.

Za "n" samozřejmě dosadíme skutečně nastavenou hodnotu.

Jestliže je parametr nastaven, studentům se zobrazuje informace o tom, na kolik otázek již odpovídali a na kolik ještě odpovědět mají.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English