Akce po správné odpovědi

Nejobvyklejší akcí je přechod na další stránku specifikovanou v nastavení otázky. Ve většině případů tedy na další stránku přednášky. Student tak přednáškou prochází v logickém sledu od začátku do konce.

Modul Přednáška lze však použít i jako zadání typu Flash Card. Studentovi se zobrazí úvodní informace (není povinné) a poté náhodně vybraná stránka. Neexistuje zde pevně stanovený začátek ani konec. Pouze sada karet zobrazovaných v náhodném pořadí.

K dispozici jsou dvě velmi podobné varianty takovéhoto chování. Volba "Ukázat neprohlédnutou stránku" nezobrazí nikdy tutéž stránku dvakrát (ani v případě, že student otázku, která je na ní uvedena, nezodpověděl správně). Druhá možnost, "Ukázat nezodpovězenou stránku", umožňuje opakované zobrazení stránky, kterou student již viděl, avšak pouze v případě, že na její závěrečnou otázku odpověděl nesprávně.

V obou těchto režimech může učitel rozhodnout, zda se použijí všechny stránky přednášky, nebo jen jejich (náhodná) podmnožina. Toto nastavení se provádí pomocí parametru "Počet stránek (karet) k zobrazení".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English