Student může projít přednášku znovu

Toto nastavení určuje, zda student může projít přednášku víckrát než jednou. Učitel může usoudit, že přednáška obsahuje materiály, které by měli studenti prostudovat obzvláště pečlivě. V tom případě povolí opakované procházení přednášky. Pokud má přednáška naopak spíše povahu zkoušky, opětovné procházení by nemělo být povoleno.

Jestliže mohou studenti procházet přednášku opakovaně, zobrazí se jim na stránce Známky buď průměrná známka ze všech průchodů přednáškou, nebo známka za jejich nejlepší průchod přednáškou. Následující parametr určuje, která z těchto dvou metod známkování se má použít.

Analýza otázek a odpovědí však zahrnuje pouze odpovědi z prvního průchodu studentů přednáškou, další pokusy se nezohledňují.

Ve výchozím nastavení má tento parametr hodnotu "Ano", což znamená, že studenti mohou procházet přednášku opakovaně. Nastavení Ne se předpokládá jen ve výjimečných případech.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English