Kategorie úloh

Pro správu většího počtu úloh může být výhodné jejich třídění do kategorií.

Kategorie je definována jménem a krátkým popisem.

Kategorii můžete také "zveřejnit"; zveřejněná kategorie pak bude k dispozici pro všechny kurzy na daném serveru a všechny úlohy, které obsahuje, bude možné zařadit i do testů v jiných kurzech.

Kategorie mohou být libovolně vytvářeny nebo odstraňovány. Pokud se ale pokusíte odstranit kategorii obsahující úlohy, budete vyzváni, abyste určili jinou kategorii, do které mají být tyto úlohy přesunuty.

Pro jednodušší správu můžete jednotlivé kategorie hierarchicky uspořádat. Pomocí pole "Úroveň vnoření" můžete přesunout zvolenou kategorii do jiné kategorie.

Kliknutím na šipky v poli "Pořadí" můžete změnit pořadí, ve kterém jsou jednotlivé kategorie uváděny.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English