Komentář

Pokud zvolíte "Ano", zobrazí se studentům ke každé odpovědi komentář (ať byla odpověď správná, či nesprávná).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English