Metoda známkování

Jestliže povolíte více pokusů pro splnění testu, máte k dispozici několik metod, jak z hodnocení jednotlivých pokusů vypočítat výslednou známku studenta za daný test.

Nejvyšší známka

 

Jako výsledná známka se použije výsledek pokusu, ve kterém student dosáhl nejvyššího počtu bodů.

Průměrná známka

 

Jako výsledná známka se použije průměrný počet bodů vypočtený ze všech pokusů.

První pokus

 

Jako výsledná známka se použije počet bodů, kterého student dosáhl při prvním pokusu (na ostatní pokusy se nebere ohled).

Poslední pokus

 

Jako výsledná známka se použije počet bodů, kterého student dosáhl při posledním pokusu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English