Zobrazení souborů v rámci

Toto nastavení umožňuje zobrazit soubor v tzv. rámci. Při tomto způsobu zobrazení je v záhlaví stránky – v dalším rámci – zobrazena navigace Moodlu.

Použití tohoto nastavení není obvykle nutné pro soubory jako videa, zvukové soubory nebo flashové animace – tyto soubory jsou vždy zobrazeny s horním navigačním pruhem.

Používání rámců může také porušit přístupnost materiálu. Proto bude toto nastavení ignorováno, jestliže uživatel ve svém uživatelském profilu zvolil možnost „Čtení obrazovky“.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English