Balíček IMS Content

Tento typ studijního materiálu umožňuje použít v kurzu balíčky, datové objekty odpovídající specifikaci IMS pro distribuci obsahu.

Balíček (obvykle jeden soubor ve formátu ZIP) stačí vložit do kurzu a aktivovat jej.

K dispozici je několik voleb ovlivňujících způsob zobrazení obsahu v novém či stávajícím okně prohlížeče, aktivaci navigačního stromu nebo navigačních tlačítek ad.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English