Automatické pokračování

Je-li tato volba nastavena na "Ano", spustí se automaticky další dostupný učební objekt, jakmile aktuální učební objekt vyvolá metodu "ukončit komunikaci".

Je-li Automatické pokračování nastaveno na "Ne", musí uživatel pro pokračování použít tlačítko "Pokračovat".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English