Zakázat režim náhledu

 

Nastavíte-li tuto volbu na "Ano", volba "Náhled" se na stránce balíku SCORM/AICC nezobrazí.

Student si může vybrat, zda si chce činnost prohlédnout (režim Náhled), nebo se pokusit ji zvládnout v normálním režimu.

Pokud je učební objekt dokončen v režimu náhledu, je označen ikonou Prohlédnuto Prohlédnuto.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English