Nejlepší známka

Pokud jako metodu známkování vyberete Nejvyšší, Průměrný nebo Souhrnný bodový zisk, určí toto nastavení nejlepší možnou známku, která se bude zobrazovat ve známkách kurzu.

Jako u všech jiných nejlepších známek v Moodlu, můžete i zde vybrat hodnotu od 1 do 100.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English