Povolit binární soubory

Pokud povolíte binární soubory (např. obrázky), máte dvě možnosti:

  1. Můžete na stránkách wiki vkládat a používat obrázky. Když budete upravovat stránku, zobrazí se formulář pro vkládání obrázků. Jakmile je obrázek úspěšně uložen, zobrazí se kód obrázku, který můžete (v hranatých závorkách) umístit do stránky. Například: [internal://mujobrazek.gif].
  2. Ke stránkám wiki můžete připojovat soubory, které se zobrazují po kliknutí na odkaz Přílohy stránky. Velikost vkládaných souborů je omezena nastavením v Moodlu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English