Režim HTML

Máte tyto možnosti:

Bez HTML
Ignorují se všechny značky jazyka HTML. Formátování textu se provádí značkovacím systémem wiki. V tomto režimu lze používat filtry.
Bezpečné HTML
Některé značky HTML jsou povoleny a použijí se při zobrazení. V tomto režimu nejsou aktivní žádné filtry, které pracují s klíčovými slovy.
Pouze HTML
Nepoužívá se značkování wiki, ale výhradně HTML. Tato volba umožňuje použití editoru HTML.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English