Oprávnění

Oprávnění jsou nastavení, jimiž lze řídit přidělování předem definovaných pravomocí.

Jednou z těchto pravomocí je např. "Začínat novou diskusi" (ve fóru).

V rámci každé role můžete pro danou pravomoc vybrat jednu ze čtyř následujících hodnot oprávnění:

NENASTAVENO
Obvykle jde o výchozí nastavení. Je to nastavení neutrální a znamená "použij oprávnění, které uživatel už má". Jestliže je někomu přidělena role (např. v kurzu) a pro některou z jejích pravomocí je použito toto nastavení, bude u této pravomoci použito oprávnění, které bylo uživateli přiděleno v nadřazených kontextech (např. v kategoriích kurzů nebo na úrovni systému). Pokud není uživateli povoleno pravomoc užívat v žádném nadřazeném kontextu, nebude příslušnou pravomocí disponovat.
POVOLIT
Výběrem této hodnoty přiznáváte danou pravomoc všem uživatelům, jimž je přiřazena role obsahující toto nastavení. Oprávnění platí v kontextu, v němž byla role přiřazena, a dále ve všech "nižších" kontextech. Jestliže jde např. o roli studenta přiřazenou pro kurz, budou studenti moci "začínat novou diskusi" v libovolném fóru daného kurzu s výjimkou těch, u nichž byla oprávnění pro tuto pravomoc přenastavena na hodnotu Nepovolit nebo Zakázat.
NEPOVOLIT
Touto volbou odebíráte uživateli danou pravomoc, a to i v případě, že ji měl ve vyšším kontextu povolenu.
ZAKÁZAT
Toto nastavení není potřeba často, někdy je ovšem výhodné odebrat některé roli oprávnění s tím, že je v žádném nižším kontextu nebude možné přenastavit. Dobrým příkladem je situace, kdy chce správce konkrétnímu uživateli zcela odebrat možnost začít novou diskusi v celé instalaci. Může v takovém případě vytvořit roli, v níž bude u pravomoci "Začínat novou diskusi" nastavena hodnota "Zakázat", a takovou roli přidělit vybranému uživateli v nejvyšším kontextu stránek (systému).

Konfliktní oprávnění

Oprávnění nastavená v "nižším" kontextu mají obvykle přednost před oprávněními přebíranými z "vyšších" kontextů (platí pro přenastavení rolí a pro přidělené role). Výjimkou je hodnota ZAKÁZAT, kterou nelze v nižších kontextech přenastavit.

Pokud jsou uživateli v tomtéž kontextu přiděleny dvě role, v nichž je u stejné pravomoci nastaveno jednou POVOLIT a podruhé NEPOVOLIT, které oprávnění se použije? V takovém případě se Moodle pokusí v kontextovém stromu najít "rozhodčího".

Příklad: Student má v kurzu dvě role. Jedna mu umožňuje začínat nové diskuse, druhá nikoliv. V tomto případě Moodle prověří, zda se v kontextu kategorií kurzů nebo v kontextu stránek nacházejí jiná nastavení oprávnění, která by nám pomohla konflikt rozhodnout. Pokud se žádné takové oprávnění nenalezne, použije se oprávnění NEPOVOLIT (konfliktní natavení se vzájemně vyrušila a výsledkem je nepřítomnost oprávnění).

Výjimky

Účtu hosta je obecně znemožněno vkládat obsah (např. ve fórech, v kalendáři, v blogu), a to i v případě, že je mu tato pravomoc přidělena.

Viz také Role, Kontexty, Přidělování rolí a Přenastavení oprávnění.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English