Role

Role je soubor oprávnění, který je definován pro celé stránky a který lze v konkrétních kontextech přidělovat konkrétním uživatelům.

Můžete mít např. roli nazvanou "Učitel", která je nastavena tak, aby umožňovala učitelům provádět některé akce (a jiné zase ne). Jakmile je tato role jednou vytvořena, můžete ji někomu přidělit v kurzu – tím z dotyčného uživatele uděláte pro daný kurz "Učitele". Stejnou roli můžete vybranému uživateli přidělit v určité kategorii kurzů – tím z něj uděláte "Učitele" všech kurzů obsažených v dané kategorii; nebo můžete tuto roli uživateli přidělit pouze v jednom diskusním fóru – tím mu poskytnete oprávnění "Učitele" pouze pro toto fórum.

Role musí mít jméno. Pokud potřebujete roli pojmenovat pro více jazyků, můžete použít vícejazyčnou syntaxi Moodlu:

  <span lang="en_utf8">Teacher</span>
  <span lang="cs_utf8">Učitel</span> 
  
Pokud této možnosti využijete, je nutné mít současně v nastavení instalace aktivovánu volbu "Použít filtry na všechny řetězce [filterall]".

Krátký název role je nutný k tomu, aby na vaši roli mohly odkazovat jiné součásti Moodlu (např. při hromadném vkládání uživatelů z textového souboru nebo při nastavení zápisu do kurzů prostřednictvím zásuvného modulu).

Popis slouží k definici role vašimi vlastními slovy, tak aby ostatní uživatelé měli představu, k čemu role slouží.

Viz také Kontexty, Oprávnění, Přidělování rolí a Přenastavení oprávnění.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English